วิชาเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEFL

เพิ่มทักษะในการสอบ TOEFL ของคุณด้วยกลยุทธ์ในการทำข้อสอบที่เป็นเอกลักษณ์ของ PELA  เรียบเรียงคำตอบในการสอบพูดและเขียน TOEFL ให้ดีขึ้นและได้คะแนนที่คุณต้องการ!
DSC_7538

ประโยชน์ของวิชาเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ TOEFL

  • สร้างทักษะในการค้นหาข้อมูลจากบทความในข้อสอบการอ่านของ TOEFL
  • เรียนวิธีการฟังจุดสำคัญของบนสนทนาในข้อสอบ TOEFL และในชั้นเรียน
  • ฝึกฝนวลีและไวยากรณ์ที่เป็นประโยชน์สำหรับการสอบพูดของ TOEFL
  • เรียนวิธีการเรียบเรียงคำตอบสำหรับข้อสอบการเขียนของ TOEFL

วิชาเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEFL สัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง

ในชั้นเรียนฉันเรียนรู้วิธีการเข้ามหาวิทยาลัย อาจารย์ให้คำแนะนำแก่ฉันในการสอบ TOEFL ชั้นเรียนของฉันมีส่วนช่วยพัฒนาการพูดและการฟังของฉันได้จริงๆ
ฟรองซัว ฝรั่งเศสฟรองซัว ฝรั่งเศส

เลือกหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ยอดเยี่ยมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของเราที่มีวิชา TOEFL!

คุณพร้อมหรือยังคะ

ถ้าคุณมีคำถาม

FREE English Lesson!

Get a FREE English Lesson!

Get a FREE English Lesson!