ศูนย์สอบ TOEIC ใน Portland

toeic_testTOEIC คืออะไร

Test of English for International Communicaion หรือ TEOIC ประเมินทักษะภาษาอังกฤษของผู้ที่ต้องการทำงานในสถานที่ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร มีการสอบทักษะการฟังและการอ่าน TOEIC ที่ PELA ทุก ๆ เดือน (โดยปกติจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่สองของเดือน)และ PELA เป็นศูนย์ทดสอบ TOEIC เพียงแห่งเดียวใน Portland

ลงทะเบียนสมัครสอบ

ลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://www.ets.org/toeic

คุณจะต้องลงทะเบียนภายใน วันกำหนดเส้นตายสำหรับลงทะเบียน วันกำหนดเส้นตายดังกล่าวคือ 10 วันก่อนวันสอบโดยจะไม่อนุญาตให้มีการมาสมัครด้วยตนเอง

 วันสอบ

เข้าไปที่ https://www.ets.org/toeic/test_takers/listening_reading/register/dates/ เพื่อดูรายการวันที่มีการสอบ TOEIC

 ข้อมูลเกี่ยวกับวันสอบ

คุณจะต้องนำ หนังสือเดินทางตัวจริง หรือ ใบขับขี่ มาในวันสอบ TOEIC ด้วย! และไม่สามารถใช้สำเนาเอกสารมาเข้าสอบในวันสอบได้ ในวันสอบ เราจะเปิดประตูเวลา 9.00 น. และจะปิดประตูเวลา 10.00 น. เมื่อเริ่มสอบผู้เข้าสอบ TOEIC ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเป็นนักเรียนของ Portland English Language Academy ทุกคนมีสิทธิ์เข้าสอบ TOEIC ได้

ผลสอบ

ทางศูนย์จะส่งผลสอบออกไปให้นักเรียนประมาณ 2 สัปดาห์หลังจากวันสอบ และจะไม่มีการแจ้งผลสอบทางโทรศัพท์หรืออีเมล ศูนย์สอบสามารถส่งผลสอบไปยังต่างประเทศได้โดยจะมีค่าธรรมเนียมการส่ง $5 โปรดติดต่อ ETS (toeic@ets.org) เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการส่งผลสอบไปต่างประเทศ

 

คุณพร้อมหรือยังคะ

ถ้าคุณมีคำถาม

FREE English Lesson!

Get a FREE English Lesson!

Get a FREE English Lesson!