กฎระเบียบของ Portland English Language Academy

นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษที่ Portland English Language Academy จะได้รับคู่มือนักเรียนหนึ่งฉบับเมื่อเดินทางมาถึง ในคู่มือนักเรียนจะมีคำอธิบายกฎระเบียบของเราเกี่ยวกับการเข้าเรียน การให้คะแนน การชำระเงิน การขอคืนเงิน และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับหลักสูตร เราขอแนะนำให้คุณอ่านกฎระเบียบและข้อมูลต่าง ๆ ล่วงหน้า และสอบถามเราถ้าคุณมีข้อสงสัย

 

คู่มือนักเรียนของ PELA

คุณพร้อมหรือยังคะ

ถ้าคุณมีคำถาม

FREE English Lesson!

Get a FREE English Lesson!

Get a FREE English Lesson!