ศูนย์สอบ IELTS - Portland City Center

IELTS_OfficialTestCentre_logo

IELTS คืออะไร

International English Language Testing System หรือ IELTS ประเมินทักษะภาษาอังกฤษของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อหรือทำงานในสถานที่ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

ทำไมถึงควรเลือกสอบ IELTS

IELTS ทดสอบทักษะด้านภาษาทั้งสี่อย่าง - การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด การสอบพูดของ IELTS เป็นการสัมภาษณ์ตัวต่อตัวกับผู้ตรวจสอบที่ได้รับการรับรอง ซึ่งเป็นการพูดโต้ตอบใกล้เคียงกับในชีวิตจริงมากที่สุดเท่าที่การสอบจะเป็นไปได้ ถ้าต้องการดูรายชื่อขององค์กรที่รับคะแนนสอบ IELTS โปรดไปที่ www.ielts.org/recognition

ลงทะเบียนสมัครสอบ

  1. กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ที่ www.ieltsusatest.org/ ในแบบฟอร์มลงทะเบียนสมัครสอบ IELTS ศูนย์สอบ IELTS ของ PELA เรียกว่า 'Portland English Language Academy, Portland'
  2. หลังจากที่ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของคุณแล้ว เราจะส่งใบเรียกเก็บเงินให้คุณทางอีเมล ซึ่งคุณจะสามารถชำระเงินออนไลน์ได้ด้วยบัตรเครดิตหรือการโอนเงินผ่านธนาคาร ดูวิธีการชำระเงินอื่น ๆ ด้านล่าง
  3. หลังจากที่ชำระเงินแล้ว คุณจะได้รับอีเมลยืนยันอย่างเป็นทางการ
  4. สองสัปดาห์ก่อนการสอบแต่ละครั้ง เราจะยกเลิกการลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระเงิน เพราะฉะนั้นอย่าลืมชำระเงินค่าสอบนะคะ!
  5. ถ้าคุณลงทะเบียนสมัครภายใน 2 สัปดาห์ก่อนวันสอบ คุณจะต้องชำระเงินภายใน 3 วัน มิฉะนั้นเราจะไม่สามารถรับประกันที่นั่งสอบให้คุณได้
  6. โปรดอย่าลงทะเบียนสมัครซ้ำซ้อนสำหรับวันสอบวันเดียวกัน

โปรดทราบ: ใน Portland มีศูนย์สอบ IELTS สองแห่ง: ที่ PELA ('Portland English Language Academy, Portland') และที่ ELS Portland

ค่าธรรมเนียมการสอบ

ค่าธรรมเนียมการสอบ IELTS คือ $245 คุณสามารถชำระเงินได้ที่ PELA ระหว่างเวลาทำการของสำนักงาน IELTS (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น. - 15:00 น.) ทางไปรษณีย์ หรือผ่านใบเรียกเก็บเงินออนไลน์ ถ้าต้องการใบเสร็จรับเงินเมื่อชำระเงินออนไลน์: หลังจากที่ชำระเงินออนไลน์แล้ว คลิกที่ลิงก์ 'View Invoice Now' ในเว็บไซต์เพื่อดูใบเสร็จของคุณ

การยืนยันการลงทะเบียน

เราจะยืนยันการลงทะเบียนของคุณทางอีเมล โดยใช้ที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนสมัครสอบ IELTS โปรดตรวจสอบอีเมลของคุณเป็นประจำ ถ้าไม่ได้ให้ที่อยู่อีเมลไว้ เราจะส่งการยืนยันให้ทางแฟกซ์หรือทางไปรษณีย์ เอกสารยืนยันนี้จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาลงทะเบียนเข้าสอบ สถานที่สอบ และส่วนการสอบที่ลงทะเบียนไว้ หากยังไม่ได้รับอีเมลยืนยัน ภายใน 7 วันก่อนวันสอบ ผู้สอบที่จะต้องแจ้งให้ศูนย์สอบทราบ

การยกเลิก เปลี่ยนวันสอบ ขอเงินคืน

ผู้สมัครจะต้องขอยกเลิกหรือขอเปลี่ยนวันสอบเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งถึงศูนย์สอบมากกว่า 5 สัปดาห์ก่อนวันสอบที่กำหนด คำขอยกเลิกที่ยื่นเกิน 5 สัปดาห์ก่อนวันที่กำหนดจะได้รับเงินค่าลงทะเบียนสมัครสอบคืน โดยหักค่าธรรมเนียมการดำเนินการ $50 ตามปรกติแล้ว การยื่นขอยกเลิกหรือขอเปลี่ยนวันสอบที่ยื่นในช่วง 5 สัปดาห์ก่อนวันที่กำหนดไว้จะไม่สามารถขอเงินคืนได้ ผู้สมัครที่ต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนวันภายในเวลาห้าสัปดาห์ก่อนวันสอบจะสามารถขอเงินคืนหรือเปลี่ยนวันโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ ถ้าสามารถพิสูจน์ได้ว่าไม่สามารถเข้าสอบได้เนื่องจากเจ็บป่วยหรือเหตุผลร้ายแรง ผู้สมัครจะต้องกรอกแบบฟอร์มขอเงินคืน/เปลี่ยนวัน และยื่นไม่เกินห้าวันทำการหลังจากวันสอบ โดยต้องมีเอกสารสนับสนุนครบถ้วน ก่อนที่จะมีการพิจารณาคำขอคืนเงินหรือเปลี่ยนวัน

ข้อมูลเกี่ยวกับวันสอบ

โปรดทราบ: ศูนย์สอบนี้ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า Lloyd Center ในย่าน Northeast Portland ไม่ใช่ศูนย์สอบที่มหาวิทยาลัย Concordia University (ELS)

ผู้สมัครจะต้องเตรียมตัวที่จะใช้เวลาทั้งวันที่ศูนย์สอบ เนื่องจากจะมีการสอบพูดในช่วงบ่าย การนัดสอบพูดจะจัดลำดับตามการชำระเงินค่าลงทะเบียนการสอบ อาจมีเวลาในการสอบพูดในจำนวนจำกัดในวันศุกร์ก่อนวันสอบ ผู้สมัครอาจอีเมลของรายละเอียดจากผู้จัดการสอบที่ได้: IELTS@portlandenglish.edu 

ประตูจะเปิดเวลา 8:00 น. และปิดเวลา 8:45 น. ผู้สมัครที่อยู่ในแถวเมื่อประตูปิดจะสามารถลงทะเบียนและเข้าสอบได้ ผู้สมัครที่ยังไม่ได้มาต่อแถวเมื่อประตูปิดจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ และจะไม่ได้รับเงินคืนหรือเลื่อนไปสอบวันอื่นได้ โปรดทราบ: คุณต้องนำหนังสือเดินทางมาด้วยจึงจะเข้าสอบได้ ผู้จัดการสอบจะไม่รับสำเนาหรือบัตรประจำตัวอื่น ๆ

ใกล้ ๆ PELA มีเส้นทางขนส่งมวลชนมากมาย คุณสามารถไปที่ http://trimet.org/ เพื่อหาข้อมูลสำหรับวางแผนการเดินทางมายังศูนย์สอบในวันสอบของคุณได้ 

โปรดทราบว่าที่อยู่ทางไปรษณีย์ของอาคารนี้คือ 2007 Lloyd Center, Portland OR 97232 ศูนย์สอบ IELTS อยู่บนชั้น 3  โปรดเดินตามป้าย 'IELTS Registration'

ผู้สมัครจะต้องแสดงหนังสือเดินทางที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงตัวบุคคลหลักฐานเดียวที่ผู้จัดการสอบยอมรับ หนังสือเดินทางนี้จะต้องเป็นฉบับเดียวกับที่ใช้ในการลงทะเบียนสมัครสอบ ผู้สมัครที่ไม่ได้นำหนังสือเดินทางมาจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้คือ หนังสือเดินทาง ขวดน้ำแบบใสหนึ่งขวด และแว่นสายตา (ไม่มีกล่อง) เท่านั้น ของอื่น ๆ จะจัดเก็บไว้ในห้องที่ปลอดภัย จนกว่าผู้สมัครจะสอบเสร็จ ทางศูนย์สอบจะจัดดินสอและยางลบไว้ให้ และไม่อนุญาตให้ผู้สมัครสอบนำเครื่องเขียนมาเอง

ผลสอบ

ผลสอบจะสามารถใช้ได้เป็นเวลาสองปี จะมีการแจ้งผลสอบ 13 วันหลังจากวันสอบ และจะไม่มีการแจ้งผลสอบทางโทรศัพท์หรืออีเมล ถ้าต้องการดูตัวอย่างผลสอบ IELTS ของคุณ ให้กรอกข้อมูลทุกช่องที่ results.ieltsessentials.com/ ปรกติแล้ว คุณจะสามารถดูตัวอย่างผลสอบ IELTS ของคุณได้ออนไลน์ 13 วันหลังจากวันที่คุณสอบ และจะมีให้ดูเป็นเวลา 28 วันหลังจากนั้น แบบฟอร์มรายงานผลสอบที่เป็นทางการของคุณจะส่งถึงคุณทางไปรษณีย์ 13 วันหลังจากวันสอบ โปรดทราบว่า ตัวอย่างผลสอบ IELTS ของคุณจะไม่สามารถใช้ยืนยันผลสอบอย่างเป็นทางการของคุณได้ ข้อสงวนสิทธิ์: ผลสอบที่ดูได้ออนไลน์ของคุณไม่สามารถนำไปใช้เป็นผลสอบอย่างเป็นทางการของคุณได้ IELTS International ซึ่งเป็นศูนย์สอบ และพันธมิตรของ IELTS ไม่รับประกันตัวอย่างผลสอบ และจะไม่รับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลสอบที่ไม่ถูกต้อง IELTS International ซึ่งเป็นศูนย์สอบ และพันธมิตรของ IELTS จะไม่รับผิดใด ๆ ในกรณีที่ผลสอบของคุณไม่แสดงขึ้นอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือขั้นตอนทางธุรการ

ขอขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทกอย่างที่ทางโรงเรียนมอบให้ในระหว่างที่ฉันได้อยู่และเรียนในพอร์ตแลนด์! การเรียนที่นี่ช่วยฉันเป็นอย่างมากในการศึกษาต่อในหลักสูตร MBA ในคอสตาริกา ฉันคิดว่าที่โรงเรียนมีอาจารย์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมาในชีวติของฉัน
บาร์บารา เวเนซูเอลาบาร์บารา เวเนซูเอลา

คุณพร้อมหรือยังคะ

ถ้าคุณมีคำถาม

FREE English Lesson!

Get a FREE English Lesson!

Get a FREE English Lesson!