วันเริ่มการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ

เข้าเรียนที่ PELA ในวันเริ่มเรียนวันใดก็ได้ด้านล่าง

วันเริ่มเรียน

วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดเทอม วันสอบจัดระดับและวันปฐมนิเทศ
*03/04/2019 – 04/05/2019 02/28/2019
04/08/2019 – 05/03/2019 04/04/2019
05/06/2019 – 05/31/2019 05/02/2019
06/03/2019 – 06/29/2019 05/30/2019
*07/01/2019 – 08/02/2019 06/27/2019
08/05/2019 – 08/30/2019 08/01/2019
09/03/2019 – 09/27/2019 08/29/2019
09/30/2019 – 10/25/2019 09/26/2019
10/28/2019 – 11/22/2019 10/24/2019
11/25/2019 – 12/20/2019 11/21/2019
01/06/2020 – 01/31/2020 01/06/2020
02/03/2020 – 02/28/2020 01/30/2020
*03/02/2020 – 04/03/2020 02/27/2020
04/06/2020 – 05/01/2020 04/02/2020
05/04/2020 – 05/29/2020 04/30/2020
06/01/2020 – 06/26/2020 05/28/2020
*06/29/2020 – 07/31/2020 06/25/2020
08/03/2020 – 08/28/2020 07/30/2020
08/31/2020 – 09/25/2020 08/27/2020
09/28/2020 – 10/23/2020 09/24/2020
10/26/2020 – 11/20/2020 10/22/2020
11/23/2020 – 12/18/2020 11/19/2020
เทอมที่มีเครื่องหมาย " * " จะมีวันหยุดช่วงเทศกาลนานหนึ่งสัปดาห์

วันหยุดช่วงเทศกาล

PELA จะปิดการเรียนการสอนในช่วงวันหยุดและเทศกาลต่อไปนี้:

Martin Luther King, Jr. Day 01/21/2019
Presidents' Day 02/18/2019
ปิดเทอมช่วงฤดูใบไม้ผลิ 03/23/2019 - 03/31/2019
Memorial Day 05/27/2019
Independence Day 07/04/2019
ปิดเทอมช่วงฤดูร้อน 07/20/2019 - 07/28/2019
Labor Day 09/02/2019
Columbus Day 10/14/2019
วันหยุดช่วงเทศกาล Thanksgiving 11/28/2019 - 12/01/2019
ปิดเทอมช่วงฤดูหนาว 12/21/2019 - 01/05/2020
Martin Luther King, Jr. Day 01/20/2020
Presidents' Day 02/17/2020
ปิดเทอมช่วงฤดูใบไม้ผลิ 03/21/2020 - 03/29/2020
Memorial Day 05/25/2020
Independence Day 07/03/2020
ปิดเทอมช่วงฤดูร้อน 07/18/2020 - 07/26/2020
Labor Day 09/07/2020
Columbus Day 10/12/2020
วันหยุดช่วงเทศกาล Thanksgiving 11/26/2020 - 11/29/2020
ปิดเทอมช่วงฤดูหนาว 12/19/2020 - 01/03/2021

PELA ปิดการเรียนการสอนในวันหยุดราชการทุกวัน ยกเว้นวันทหารผ่านศึก (Veterans Day)

ฉันชอบชั้นเรียน TOEFL มากๆ อาจารย์สอนพวกเราด้วยวิธีมากมายที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ และอาจารย์ยังสร้างบรรยากาศที่น่าเรียนภายในชั้นเรียนด้วย เขาเป็นอาจารย์สอน TOEFL ที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยเรียนมา
ฮิโรโกะ ญี่ปุ่นฮิโรโกะ ญี่ปุ่น

คุณพร้อมหรือยังคะ

ถ้าคุณมีคำถาม

FREE English Lesson!

Get a FREE English Lesson!

Get a FREE English Lesson!