หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบกึ่งเข้มข้น

ถ้าไม่มีวีซ่านักเรียนประเภท F-1  ก็ไม่เป็นไร! หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบกึ่งเข้มข้นของเราจะทำให้คุณได้เรียนที่ PELA และใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของเราได้

Students hanging at PELA.027

ประโยชน์ของหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบกึ่งเข้มข้น

 • พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการสนทนาภาษาอังกฤษของคุณอย่างรวดเร็ว
 • บรรลุภาษาอังกฤษขั้นสูงในเวลาอันสั้น
 • เรียนกับนักเรียนที่มีระดับทักษะภาษาอังกฤษใกล้เคียงกับคุณ

17 คาบเรียนต่อสัปดาห์*

 • วิชาภาษาอังกฤษแบบเน้นทักษะ 7 ชั่วโมง
  • การอ่าน คำศัพท์ และการออกเสียง
  • การเขียน
  • การฟังและการพูด
 • วิชาทักษะในการสื่อสาร 10 ชั่วโมง
  • ผสมผสานทุกทักษะ
  • ไวยกรณ์เพื่อการสื่อสาร

กิจกรรมประจำสัปดาห์ที่มีให้เลือก

 • การสนทนาแบบเป็นกลุ่ม (1-10 ชั่วโมง)
 • ศูนย์เรียนพิเศษ (1-6 ชั่วโมง)

ตารางเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบกึ่งเข้มข้น

*ในหลักสูตรแบบกึ่งเข้มข้น นักเรียนจะเรียนวิชาเน้นทักษะภาษาอังกฤษแต่ละทักษะ 2 ใน 3 วิชา และเรียนวิชาทักษะในการสื่อสารทุกวิชา ทำให้ชั่วโมงเรียนรวมทั้งหมดในแต่ละสัปดาห์ไม่เกิน 18 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ถือวีซ่านักเรียนประเภท F-1 และทักษะต่าง ๆ ที่สอนในวิชาที่คุณถอนจะนำมาสอนในคาบเรียนอื่น โดยนักเรียนจะสามารถเลือกคาบเรียนที่ต้องการได้หลังจากมาถึงที่ PELA แล้ว

วันในสัปดาห์วิชาเน้นทักษะภาษาอังกฤษวิชาทักษะการสื่อสาร
วันจันทร์การฟังและการพูด
50 นาที*
การเขียนและไวยากรณ์
50 นาที*
ผสมผสานทักษะ
เน้นทักษะการสื่อสาร
100 นาที
วันอังคารการอ่าน คำศัพท์ และการออกเสียง
100 นาที*
ไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร
100 นาที
วันพุธการฟังและการพูด
50 นาที*
การเขียนและไวยากรณ์
50 นาที*
ผสมผสานทักษะ
เน้นทักษะการสื่อสาร
100 นาที
วันพฤหัสบดีการอ่าน คำศัพท์ และการออกเสียง
100 นาที*นาที*
ไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร
100 นาที
วันศุกร์การฟังและการพูด
50 นาที*
การเขียนและไวยากรณ์
50 นาที*
ผสมผสานทักษะ
เน้นทักษะการสื่อสาร
100 นาที

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบกึ่งเข้มข้นแต่ละภาคเรียนมีระยะเวลานาน 4 สัปดาห์ โดยมีการเรียนการสอนในช่วงเช้า (9:00-12:50 น.)

ฉันชอบชั้นเรียน ทักษะรวม เพราะว่า สนุก และเราได้พูดคุย พูดคุย และพูดคุยในหัวข้อต่างๆ ตลอดเวลา ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก
ฟรองเซล สวิสเซอร์แลนด์ฟรองเซล สวิสเซอร์แลนด์

เพิ่มการเตรียมสอบและการอาสาสมัครเข้าในหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นของคุณ

คุณพร้อมหรือยังคะ

ถ้าคุณมีคำถาม

FREE English Lesson!

Get a FREE English Lesson!

Get a FREE English Lesson!