ค่าเล่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ

PELA มีหลักสูตรและวิชาเรียนภาษาอังกฤษคุณภาพสูงในราคาที่ไม่แพง

ถ้าคุณชำระค่าเล่าเรียน 2 เทอมขึ้นไปพร้อมกันในครั้งเดียว คุณจะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียน 5%!

ถ้าคุณชำระค่าเล่าเรียน 3 เทอมขึ้นไปพร้อมกันในครั้งเดียว คุณจะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียน 10%!

ค่าเล่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 เทอม
(ภาคเรียนยาว 4 สัปดาห์ )
2 เทอม
(ภาคเรียนยาว 8 สัปดาห์ )
3+ เทอม
(ภาคเรียนยาว 12+ สัปดาห์ )
$45 ค่าธรรมเนียมการสมัครของโรงเรียน (จ่ายครั้งเดียว)
ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น
20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
การสนทนาและการสอนพิเศษ 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
$1025$973 แต่ละเทอม
ส่วนลด 5%!
$922 แต่ละเทอม
ส่วนลด 10%!
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา + ค่าหนังสือ $80 (จ่ายครั้งเดียว)
20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
การสนทนาและการสอนพิเศษ 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
$1025$973 แต่ละเทอม
ส่วนลด 5%!
$922 แต่ละเทอม
ส่วนลด 10%!
INTENSIVE IELTS + ค่าหนังสือ $35 (จ่ายครั้งเดียว)
25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
การสนทนาและการสอนพิเศษ 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
$1175$1115 แต่ละเทอม
ส่วนลด 5%!
$1057 แต่ละเทอม
ส่วนลด 10%!
ภาษาอังกฤษแบบกึ่งเข้มข้น
17ชั่วโมงต่อสัปดาห์
การสนทนาและการสอนพิเศษ 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
$975$926 แต่ละเทอม
ส่วนลด 5%!
$877 แต่ละเทอม
ส่วนลด 10%!

นักเรียนจะต้องชำระค่าเล่าเรียนในวันที่สอบจัดระดับและวันปฐมนิเทศของโรงเรียน
นักเรียนจะต้องชำระค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนก่อนที่จะได้รับตารางเรียน
ถ้ายังไม่ได้ชำระค่าเล่าเรียนก่อนเปิดเทอมใหม่ อาจจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้า

เพิ่มการเตรียมสอบและการอาสาสมัครเข้าในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาของคุณ!

วิชาเตรียมสอบและอาสาสมัคร 1 เทอม
(ภาคเรียนยาว 4 สัปดาห์ )
2 เทอม
(ภาคเรียนยาว 8 สัปดาห์ )
3+ เทอม
(ภาคเรียนยาว 12+ สัปดาห์ )
เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEFL
+ ค่าหนังสือ $30 (จ่ายครั้งเดียว)
5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
$150$142 แต่ละเทอม
ส่วนลด 5%!
$135 แต่ละเทอม
ส่วนลด 10%!
เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ IELTS
+ ค่าหนังสือ $35 (จ่ายครั้งเดียว)
5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
$150$142 แต่ละเทอม
ส่วนลด 5%!
$135 แต่ละเทอม
ส่วนลด 10%!
เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEIC
+ ค่าหนังสือ $35 (จ่ายครั้งเดียว)
5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
$150$142 แต่ละเทอม
ส่วนลด 5%!
$135 แต่ละเทอม
ส่วนลด 10%!
วิชาอาสาสมัคร
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
2-4 Out-of-Classroom Hours per week
$25$25 แต่ละเทอม$25 แต่ละเทอม

วิธีชำระเงิน

ติดต่อ PELA เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับวิธีชำระเงินโดยใช้วิธีการชำระเงินต่อไปนี้

  • เงินสด
  • เช็ค
  • บัตรเครดิต
  • ธนาณัติ
  • เช็คเดินทางต่างประเทศ
  • โอนเงินผ่านธนาคาร
  • ชำระเงินออนไลน์

ฉันชอบชั้นเรียน การพูดและการฟัง มาก เพราะว่า มันไม่มีทางอื่นใดเลยที่ดีกว่านี้ที่จะฝึกฝน และอาจารย์ของ PELA ก็รู้วิธีที่จะทำให้นักเรียนพูด!
อิบราฮิม ตุรกีอิบราฮิม ตุรกี

คุณพร้อมหรือยังคะ

ถ้าคุณมีคำถาม

FREE English Lesson!

Get a FREE English Lesson!

Get a FREE English Lesson!