หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นเน้นที่การสร้างทักษะภาษาอังกฤษแต่ละทักษะ และภาษาอังกฤษโดยรวมเพื่อการสื่อสาร
Students hanging at PELA.027

ประโยชน์ของหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น

 • พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการสนทนาภาษาอังกฤษของคุณอย่างรวดเร็ว
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษขั้นสูงได้ในเวลาอันสั้น
 • เตรียมตัวคุณให้พร้อมสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมการทำงานหรือในมหาวิทยาลัย

20 คาบเรียนต่อสัปดาห์

 • ภาษาอังกฤษแบบเน้นทักษะ 10 ชั่วโมง
  • การอ่าน คำศัพท์ และการออกเสียง
  • การเขียน
  • การฟังและการพูด
 • วิชาทักษะการสื่อสาร 10 ชั่วโมง
  • ผสมผสานทุกทักษะ
  • ไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร

กิจกรรมประจำสัปดาห์ที่มีให้เลือก

 • การสนทนาแบบเป็นกลุ่ม (1-10 ชั่วโมง)
 • ศูนย์เรียนพิเศษ (1-6 ชั่วโมง)

ตารางหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น

วันในสัปดาห์วิชาเน้นทักษะภาษาอังกฤษวิชาทักษะการสื่อสาร
วันจันทร์การฟังและการพูด
50 นาที
การเขียนและไวยากรณ์
50 นาที
วิชาที่ผสมผสานทุกทักษะ เน้นทักษะในการสื่อสาร
100 นาที
วันอังคารการอ่าน คำศัพท์ และการออกเสียง
100 นาที
ไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร
100 นาที
วันพุธการฟังและการพูด
50 นาที
การเขียนและไวยากรณ์
50 นาที
ผสมผสานทุกทักษะ เน้นทักษะการสื่อสาร
100 นาที
วันพฤหัสบดีการอ่าน คำศัพท์ และการออกเสียง
100 นาที
ไวยากรณ์ เพื่อการสื่อสาร
100 นาที
วันศุกร์การฟังและการพูด
50 นาที
การเขียนและไวยากรณ์
50 นาที
ผสมผสานทุกทักษะ เน้นทักษะการสื่อสาร
100 นาที

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นแต่ละภาคเรียนมีระยะเวลานาน 4 สัปดาห์ โดยมีการเรียนการสอนในช่วงเช้า (9:00-12:50 น.)

ไวยกรณ์ของฉันไม่เคยดีมากขนาดนี้มาก่อนจนกระทั่งขณะนี้ ฉันสับสนตลอด แต่ฉันชอบชั้นเรียน การพูดและการฟัง เพราะว่า ช่วยสร้างความมั่นใจให้ฉันมากขึ้น และทำให้ฉันยังเรียนภาษาอังกฤษต่อ
วิคกี้ ไต้หวันวิคกี้ ไต้หวัน

เพิ่มการเตรียมการสอบและการอาสาสมัครเข้าในหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นของคุณ

คุณพร้อมหรือยังคะ

ถ้าคุณมีคำถาม

FREE English Lesson!

Get a FREE English Lesson!

Get a FREE English Lesson!