หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEIC

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาเรียน

เรียนรู้กลยุทธ์ในการทำข้อสอบ TOEIC ที่เป็นเอกลักษณ์และได้ผลที่ PELA  สร้างสมความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ทางธุรกิจและไวยากรณ์ที่พบบ่อยในข้อสอบ TOEIC แล้วคอยดูคะแนน TOEIC ของคุณเพิ่มสูงขึ้น!

    comments