ภาษาอังกฤษแบบกึ่งเข้มข้น

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาเรียน

ถ้าไม่มีวีซ่านักเรียนประเภท F-1  ก็ไม่เป็นไร! หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบกึ่งเข้มข้นของเราจะทำให้คุณได้เรียนที่ PELA และใช้สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่เรามีให้ด้วย!

    comments