ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาเรียน

หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เป็นที่นิยมที่สุดของเรา! เรียนภาษาอังกฤษเต็มเวลาด้วยวีซ่านักเรียนประเภท F-1 และสร้างทักษะภาษาอังกฤษของคุณอย่างรวดเร็ว!

    comments