หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ IELTS

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาเรียน

เตรียมพร้อมสำหรับการสอบ IELTS! เรียนรู้วิธีหาคำตอบในบทความในข้อสอบการอ่าน วิธีเรียบเรียงเนื้อหาในการเขียนบทความ และวิธีที่จะปรับปรุงคะแนน IELTS ของคุณ!

    comments