ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาเรียน

เตรียมพร้อมสำหรับการเรียนมหาวิทยาลัยด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นสูงที่ท้าทายของเรา สร้างเสริมคำศัพท์และทักษะที่จะช่วยคุณในการเรียนในมหาวิทยาลัย!

    comments