Testimonial Categories Archives: Homepage Featured 2_TH

จิโป ไต้หวัน

หลักสูตร ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ตรงกับความต้องการของฉันเป็นอย่างมาก อาจารย์ทุกคนหลงใหลในการสอนและฉันมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมากที่ PELA ที่ PELA ฉันรู้สึกว่าฉันก้าวหน้าขึ้นไปในทุกวัน ไวยกรณ์ไม่ได้เป็นฝันร้ายอีกต่อไป!

Continue Reading

รีเบคกา คอสตาริกา

การเป็นอาสาสมัครในโรงเรียนนานาชาติอเมริกันฝรั่งเศส และช่วยให้ผู้คนในการเรียนภาษาเสปนเป็นเรื่องที่สนุก ฉันรู้สึกดี เพราะว่าฉันสามารถเรียนและฝึกฝนภาษาอังกฤษได้พร้อมไปกับการที่ฉันสอนภาษาเสปนแก่พวกเขา

Continue Reading

อิบราฮิม ตุรกี

ฉันชอบชั้นเรียน การพูดและการฟัง มาก เพราะว่า มันไม่มีทางอื่นใดเลยที่ดีกว่านี้ที่จะฝึกฝน และอาจารย์ของ PELA ก็รู้วิธีที่จะทำให้นักเรียนพูด!

Continue Reading

ฟรองซัว ฝรั่งเศส

ในชั้นเรียนฉันเรียนรู้วิธีการเข้ามหาวิทยาลัย อาจารย์ให้คำแนะนำแก่ฉันในการสอบ TOEFL ชั้นเรียนของฉันมีส่วนช่วยพัฒนาการพูดและการฟังของฉันได้จริงๆ

Continue Reading
  • หมวดหมู่
    • ไม่มีหมวดหมู่
  • FREE English Lesson!

    Get a FREE English Lesson!

    Get a FREE English Lesson!