ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่านักเรียนประเภท F-1/ ข้อมูลสถานทูตสหรัฐฯ

Portland English Language Academy มีหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่มีวีซ่าทุกประเภท: วีซ่านักเรียนประเภท F-1 วีซ่านักท่องเที่ยว สิทธิการยกเว้นวีซ่า ผู้มีถิ่นพำนักแบบถาวร และอื่น ๆ

ถ้าคุณต้องการเข้าเรียนกับเราโดยใช้วีซ่าเรียนประเภท F-1 คุณสามารถดูขั้นตอนการขอวีซ่านักเรียนประเภท F-1 ได้ด้านล่าง ขั้นตอนการขอวีซ่านักเรียนประเภท F-1 นั้นไม่ยุ่งยาก

ถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลด้านล่างนี้หรือต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อเราในเวลาทำการของโรงเรียน

ขั้นตอนในการขอวีซ่านักเรียนประเภท F-1

ขั้นที่ 1:ส่งใบสมัครมาที่ Portland English Language Academy (PELA)


ขั้นที่ 2: คุณจะได้รับแบบฟอร์ม I-20

Portland English Language Academy จะส่งแบบฟอร์ม I-20 ให้คุณ โปรดเซ็นชื่อในแบบฟอร์ม I-20 เมื่อคุณได้รับ


ขั้นที่ 3: ชำระค่าธรรมเนียม I-901 SEVIS

PELA สามารถช่วยเหลือคุณในการดำเนินการจ่ายค่าธรรมเนียมนี้ได้ และจะส่งใบเสร็จรับเงินให้คุณพร้อมแบบฟอร์ม I-20


ขั้นที่ 4: เตรียมรูปถ่ายของคุณเพื่อใช้ในการสมัคร

รูปถ่ายสีขนาด 2x2 นิ้วแบบที่ใช้ทำหนังสือเดินทาง


ขั้นที่ 5: กรอกแบบฟอร์มการสมัครออนไลน์ DS-160 แล้วสั่งพิมพ์หน้ายืนยัน

คุณสามารถเข้าดูแบบฟอร์ม DS-160 ได้ในเว็บไซต์สถานทูตสหรัฐฯ ในประเทศคุณ พิมพ์หน้ายืนยันแบบฟอร์ม DS-160 แล้วนำหน้าดังกล่าวติดตัวไปด้วยเมื่อไปสัมภาษณ์ เข้าไปที่ http://www.usembassy.gov เพื่อหาเว็บไซต์ของสถานทูตสหรัฐฯ ในประเทศของคุณ


downloadขั้นที่ 6: นัดสัมภาษณ์

คุณต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ที่สถานทูตสหรัฐฯ หรือสถานกงสุลสหรัฐฯ ในประเทศของคุณ เข้าไปที่ http://www.usembassy.gov เพื่อหากงสุลหรือสถานทูตสหรัฐฯ ที่อยู่ใกล้กับคุณ คุณสามารถดูระยะเวลาในการรอรับการสัมภาษณ์ที่สถานทูตสหรัฐฯ หรือสถานกงสุลสหรัฐฯ ในประเทศของคุณได้ที่ http://travel.state.gov/visa/temp/wait/wait_4638.html


ขั้นที่ 7: ชำระค่าสมัคร

สถานกงสุลหรือสถานทูตสหรัฐฯ ในประเทศของคุณ (http://www.usembassy.gov) จะบอกวิธีการจ่ายค่าธรรมเนียมนี้


ขั้นที่ 8: รวบรวมเอกสารเพิ่มเติมที่ต้องใช้

โปรดใช้รายการด้านล่างนี้เพื่อตรวจสอบว่าคุณได้นำเอกสารทุกอย่างที่ต้องใช้ติดตัวไปในวันสัมภาษณ์อย่างครบถ้วน:

  • แบบฟอร์ม I-20
  • ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม I-901 SEVIS
  • รูปถ่ายที่ใช้เพื่อการสมัคร
  • หน้าการยืนยันแบบฟอร์ม DS-160
  • ใบเสร็จรับเงินค่าสมัคร
  • เอกสารยืนยันการนัดหมาย
  • หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือนหลังจากช่วงเวลาที่คุณอาศัยอยู่ในสหรัฐฯ
  • เอกสารรับรองเงินฝากจากธนาคารที่แสดงว่าคุณหรือผู้ปกครองของคุณมีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะชำระค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพในระหว่างที่คุณศึกษาอยู่ในสหรัฐฯ ได้
  • เอกสารสนับสนุนอื่น ๆ ที่สถานทูตสหรัฐฯ ในประเทศของคุณต้องการ ถ้ามี

ขั้นที่ 9: ไปเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอวีซ่า


ขั้นที่ 10: รับวีซ่านักเรียนประเภท F-1 ของคุณ!

นักเรียนบางคนจะได้รับวีซ่าทันที แต่บางคนอาจได้รับวีซ่าในภายหลังทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ

จะต้องยื่นขอวีซ่านักเรียนเมื่อไหร่

สถานทูตและสถานกงสุลสามารถออกวีซ่านักเรียนให้คุณได้ถึง 120 วันก่อนวันเริ่มเรียนที่แสดงบนแบบฟอร์ม I-20 ของคุณ

เราแนะนำให้คุณยื่นขอวีซ่าเสียแต่เนิ่น ๆ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการออกวีซ่าโดยคุณสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันทีที่มีเอกสารพร้อม เราแนะนำให้คุณรอจนได้รับแบบฟอร์ม I-20 ก่อนที่จะนัดสัมภาษณ์กับสถานทูตสหรัฐฯ หรือสถานกงสุลสหรัฐฯ นักเรียนไม่สามารถเข้าประเทศสหรัฐฯ ได้เกิน 30 วันก่อนวันเริ่มเรียนที่แสดงอยู่บนแบบฟอร์ม I-20 ของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถดูคำแนะนำเกี่ยวกับการนัดสัมภาษณ์ การจ่ายค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า และรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าได้ในเว็บไซต์ของสถานทูตสหรัฐฯ ในประเทศของคุณ โดยปกติแล้วเว็บไซต์ดังกล่าวมักจะแปลเป็นภาษาของคุณ นอกจากนี้ Portland English Language Academy ยังยินดีที่จะตอบคำถามและช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่ด้วย แหล่งข้อมูล: กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ

คุณพร้อมหรือยังคะ

ถ้าคุณมีคำถาม

FREE English Lesson!

Get a FREE English Lesson!

Get a FREE English Lesson!