หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาจะช่วยนักเรียนทำความเข้าใจคำศัพท์และไวยากรณ์ระดับอุดมศึกษา และยังสอนเกี่ยวกับวิชาต่าง ๆ อีกด้วย
DSC_7538

ประโยชน์ที่จะได้รับจากหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา

  • ฝึกทักษะการเขียนและไวยากรณ์ระดับอุดมศึกษา
  • เรียนรู้คำศัพท์และหัวข้อทางการศึกษาต่าง ๆ
  • เตรียมความพร้อมสำหรับการนำเสนอรายงานด้านการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ

20 คาบเรียนต่อสัปดาห์

  • การอ่าน คำศัพท์ และการพูด 10 ชั่วโมง
  • การเขียนและไวยากรณ์ 10 ชั่วโมง

กิจกรรมประจำสัปดาห์ที่มีให้เลือก

  • การสนทนาแบบเป็นกลุ่ม (1-10 ชั่วโมง)
  • ศูนย์เรียนพิเศษ (1-6 ชั่วโมง)

ตารางเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา

วันในสัปดาห์วิชาเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียน
วันจันทร์การอ่าน คำศัพท์ และการพูด
100 นาที
การเขียนและไวยากรณ์
100 นาที
วันอังคารการอ่าน คำศัพท์ และการพูด
100 นาที
การเขียนและไวยากรณ์
100 นาที
วันพุธการอ่าน คำศัพท์ และการพูด
100 นาที
การเขียนและไวยากรณ์
100 นาที
วันพฤหัสบดีการอ่าน คำศัพท์ และการพูด
100 นาที
การเขียนและไวยากรณ์
100 นาที
วันศุกร์การอ่าน คำศัพท์ และการพูด
100 นาที
การเขียนและไวยากรณ์
100 นาที

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแต่ละภาคเรียนมีระยะเวลานาน 4 สัปดาห์ โดยมีการเรียนการสอนในช่วงเช้า (9:00-12:50 น.)

ฉันมาจากยุโรป และนี่เป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชาวอเมริกันและวัฒนธรรมของพวกเขา อาจารย์ทุกคนพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและเป็นมิตรมากๆ
โรเบอโต เสปนโรเบอโต เสปน

เพิ่มการเตรียมสอบและการอาสาสมัครเข้าในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาของคุณ

คุณพร้อมหรือยังคะ

ถ้าคุณมีคำถาม

FREE English Lesson!

Get a FREE English Lesson!

Get a FREE English Lesson!