ดาวน์โหลดเอกสารของ Portland English Language Academy

ดาวน์โหลดเอกสารที่เป็นประโยชน์ด้านล่าง:

โบรชัวร์ของ PELA – จัดวางรูปแบบสำหรับพิมพ์บนกระดาษขนาด 11×17 นิ้ว โดยพิมพ์ทั้งสองด้าน

ใบสมัครของ PELA – จัดวางรูปแบบสำหรับพิมพ์บนกระดาษขนาด 8 1/2 x 11 นิ้ว (Letter) โดยพิมพ์ด้านเดียว

คู่มือนักเรียน PELA – คู่มือนักเรียนนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและวิชาเรียน วิธีการให้เกรด รวมทั้งกฎระเบียบและนโยบายที่สำคัญต่าง ๆ ของ PELA

"วิธีซื้อประกันสุขภาพสำหรับนักเรียน" – แผ่นพับในรูปแบบไฟล์ PDF มีข้อมูลสำหรับนักเรียนที่ต้องการซื้อประกันสุขภาพระหว่างที่อยู่ใน Portland

"วิธีเช่าอพาร์ทเมนต์ใน Portland" – แผ่นพับในรูปแบบไฟล์ PDF มีข้อมูลสำหรับนักเรียนที่ต้องการเช่าอพาร์ทเมนต์ใน Portland

สัญญาโฮมสเตย์ของ PELA – แบบฟอร์มสัญญาโฮมสเตย์นี้มีข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและกฎระเบียบทั้งหมด สำหรับทั้งครอบครัวโฮมสเตย์และนักเรียน

คุณพร้อมหรือยังคะ

ถ้าคุณมีคำถาม