วันเริ่มการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ

เข้าเรียนที่ PELA ในวันเริ่มเรียนวันใดก็ได้ด้านล่าง

วันเริ่มเรียน

วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดเทอม วันสอบจัดระดับและวันปฐมนิเทศ
11/20/2017 – 12/15/2017 11/16/2017
01/02/2018 – 01/26/2018 01/02/2018
01/29/2018 – 02/23/2018 01/25/2018
*02/26/2018 – 03/30/2018 02/22/2018
04/02/2018 – 04/27/2018 03/29/2018
04/30/2018 – 05/25/2018 04/26/2018
05/29/2018 – 06/22/2018 05/24/2018
*06/25/2018 – 07/27/2018 06/21/2018
07/30/2018 – 08/24/2018 07/26/2018
08/27/2018 – 09/21/2018 08/23/2018
09/24/2018 – 10/19/2018 09/20/2018
10/22/2018 – 11/16/2018 10/18/2018
11/19/2018 – 12/14/2018 11/15/2018
เทอมที่มีเครื่องหมาย " * " จะมีวันหยุดช่วงเทศกาลนานหนึ่งสัปดาห์

วันหยุดช่วงเทศกาล

PELA จะปิดการเรียนการสอนในช่วงวันหยุดและเทศกาลต่อไปนี้:

Martin Luther King, Jr. Day 01/16/2017
Presidents' Day 02/19/2017
ปิดเทอมช่วงฤดูใบไม้ผลิ 03/18/2017 - 03/26/2017
Memorial Day 05/29/2017
Independence Day 07/04/2017
ปิดเทอมช่วงฤดูร้อน 07/15/2017 - 07/23/2017
Labor Day 09/04/2017
Columbus Day 10/09/2017
วันหยุดช่วงเทศกาล Thanksgiving 11/23/2017 - 11/26/2017
ปิดเทอมช่วงฤดูหนาว 12/16/2017 - 01/01/2018
Martin Luther King, Jr. Day 01/15/2018
Presidents' Day 02/19/2018
ปิดเทอมช่วงฤดูใบไม้ผลิ 03/17/2018 - 03/25/2018
Memorial Day 05/28/2018
Independence Day 07/04/2018
ปิดเทอมช่วงฤดูร้อน 07/14/2018 - 07/22/2018
Labor Day 09/03/2018
Columbus Day 10/08/2018
วันหยุดช่วงเทศกาล Thanksgiving 11/22/2018 - 11/25/2018
ปิดเทอมช่วงฤดูหนาว 12/15/2018 - 01/06/2019

PELA ปิดการเรียนการสอนในวันหยุดราชการทุกวัน ยกเว้นวันทหารผ่านศึก (Veterans Day)

ฉันชอบสไตล์การสอนทุกอย่างของอาจารย์สอน TOEFL ของฉัน! เขารู้วิธีการที่เยี่ยมยอดในการสอน TOEFL หากว่าฉันไม่เข้าใจเนื้อหาได้ทั้งหมด เขาก็จะอธิบายให้ฉันฟังใหม่อีกครั้ง....ซึ่งมันทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้น
รูอิ ญี่ปุ่นรูอิ ญี่ปุ่น

คุณพร้อมหรือยังคะ

ถ้าคุณมีคำถาม