วันเริ่มการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ

เข้าเรียนที่ PELA ในวันเริ่มเรียนวันใดก็ได้ด้านล่าง

วันเริ่มเรียน

วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดเทอม วันสอบจัดระดับและวันปฐมนิเทศ
07/30/2018 – 08/24/2018 07/26/2018
08/27/2018 – 09/21/2018 08/23/2018
09/24/2018 – 10/19/2018 09/20/2018
10/22/2018 – 11/16/2018 10/18/2018
11/19/2018 – 12/14/2018 11/15/2018
01/07/2019 – 02/01/2019 01/07/2019
02/04/2019 – 03/01/2019 01/31/2019
*03/04/2019 – 04/05/2019 02/28/2019
04/08/2019 – 05/03/2019 04/04/2019
05/06/2019 – 05/31/2019 05/02/2019
06/03/2019 – 06/29/2019 05/30/2019
*07/01/2019 – 08/02/2019 06/27/2019
08/05/2019 – 08/30/2019 08/01/2019
09/03/2019 – 09/27/2019 08/29/2019
09/30/2019 – 10/25/2019 09/26/2019
10/28/2019 – 11/22/2019 10/24/2019
11/25/2019 – 12/20/2019 11/21/2019
เทอมที่มีเครื่องหมาย " * " จะมีวันหยุดช่วงเทศกาลนานหนึ่งสัปดาห์

วันหยุดช่วงเทศกาล

PELA จะปิดการเรียนการสอนในช่วงวันหยุดและเทศกาลต่อไปนี้:

Martin Luther King, Jr. Day 01/15/2018
Presidents' Day 02/19/2018
ปิดเทอมช่วงฤดูใบไม้ผลิ 03/17/2018 - 03/25/2018
Memorial Day 05/28/2018
Independence Day 07/04/2018
ปิดเทอมช่วงฤดูร้อน 07/14/2018 - 07/22/2018
Labor Day 09/03/2018
Columbus Day 10/08/2018
วันหยุดช่วงเทศกาล Thanksgiving 11/22/2018 - 11/25/2018
ปิดเทอมช่วงฤดูหนาว 12/15/2018 - 01/06/2019
Martin Luther King, Jr. Day 01/21/2019
Presidents' Day 01/18/2019
ปิดเทอมช่วงฤดูใบไม้ผลิ 03/23/2019 - 03/31/2019
Memorial Day 05/27/2019
Independence Day 07/04/2019
ปิดเทอมช่วงฤดูร้อน 07/20/2019 - 07/28/2019
Labor Day 09/02/2019
Columbus Day 10/14/2019
วันหยุดช่วงเทศกาล Thanksgiving 11/28/2019 - 12/01/2019
ปิดเทอมช่วงฤดูหนาว 12/21/2019 - 01/05/2020

PELA ปิดการเรียนการสอนในวันหยุดราชการทุกวัน ยกเว้นวันทหารผ่านศึก (Veterans Day)

อาจารย์สอน TOEIC ของฉันเป็นมิตรมากๆ การที่ได้เรียนกับเขาช่างสนุกและมีความสุข!
เมงเซน ไต้หวันเมงเซน ไต้หวัน

คุณพร้อมหรือยังคะ

ถ้าคุณมีคำถาม

FREE English Lesson!

Get a FREE English Lesson!

Get a FREE English Lesson!