วันเริ่มการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ

เข้าเรียนที่ PELA ในวันเริ่มเรียนวันใดก็ได้ด้านล่าง

วันเริ่มเรียน

วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดเทอม วันสอบจัดระดับและวันปฐมนิเทศ
11/21/2016 – 12/16/2016 11/17/2016
01/03/2017 – 01/27/2017 01/03/2017
01/30/2017 – 02/24/2017 01/26/2017
*02/27/2017 – 03/31/2017 02/23/2017
04/03/2017 - 04/28/2017 03/30/2017
05/01/2017 – 05/26/2017 04/27/2017
05/30/2017 – 06/23/2017 05/25/2017
*06/26/2017 – 07/28/2017 06/22/2017
07/31/2017 – 08/25/2017 07/27/2017
08/28/2017 – 09/22/2017 08/24/2017
09/25/2017 – 10/20/2017 09/21/2017
10/23/2017 – 11/17/2017 10/19/2017
11/20/2017 – 12/15/2017 11/16/2017
เทอมที่มีเครื่องหมาย " * " จะมีวันหยุดช่วงเทศกาลนานหนึ่งสัปดาห์

วันหยุดช่วงเทศกาล

PELA จะปิดการเรียนการสอนในช่วงวันหยุดและเทศกาลต่อไปนี้:

Martin Luther King, Jr. Day 01/18/2016
Presidents' Day 02/15/2016
ปิดเทอมช่วงฤดูใบไม้ผลิ 03/19/2016 - 03/27/2016
Memorial Day 05/30/2016
Independence Day 07/04/2016
ปิดเทอมช่วงฤดูร้อน 07/16/2016 - 07/24/2016
Labor Day 09/05/2016
Columbus Day 10/10/2016
วันหยุดช่วงเทศกาล Thanksgiving 11/24/2016 - 11/27/2015
ปิดเทอมช่วงฤดูหนาว 12/17/2016 - 01/02/2017
Martin Luther King, Jr. Day 01/16/2017
Presidents' Day 02/19/2017
ปิดเทอมช่วงฤดูใบไม้ผลิ 03/18/2017 - 03/26/2017
Memorial Day 05/29/2017
Independence Day 07/04/2017
ปิดเทอมช่วงฤดูร้อน 07/15/2017 - 07/23/2017
Labor Day 09/04/2017
Columbus Day 10/09/2017
วันหยุดช่วงเทศกาล Thanksgiving 11/23/2017 - 11/26/2017
ปิดเทอมช่วงฤดูหนาว 12/16/2017 - 01/07/2018

PELA ปิดการเรียนการสอนในวันหยุดราชการทุกวัน ยกเว้นวันทหารผ่านศึก (Veterans Day)

ฉันชอบทุกสิ่งทุกอย่างในชั้นเรียน TOEIC ของฉัน! สำหรับฉันแล้ว ขนาดของชั้นเรียน (นักเรียนเพียงแค่ 6-8 คนเท่านั้ัน) เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม และความสมดุลของการฝึกปฏิบัติส่วนบุคคลและงานแบบกลุ่มก็ดีเยี่ยม วิธีการที่เราสร้างประโยคโดยใช้คำศัพท์ใหม่ๆ ก็ดีจริงๆ
เนยาฟ ซาอุดิอาราเบียเนยาฟ ซาอุดิอาราเบีย

คุณพร้อมหรือยังคะ

ถ้าคุณมีคำถาม