วันเริ่มการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ

เข้าเรียนที่ PELA ในวันเริ่มเรียนวันใดก็ได้ด้านล่าง

วันเริ่มเรียน

วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดเทอม วันสอบจัดระดับและวันปฐมนิเทศ
*02/27/2017 – 03/31/2017 02/23/2017
04/03/2017 - 04/28/2017 03/30/2017
05/01/2017 – 05/26/2017 04/27/2017
05/30/2017 – 06/23/2017 05/25/2017
*06/26/2017 – 07/28/2017 06/22/2017
07/31/2017 – 08/25/2017 07/27/2017
08/28/2017 – 09/22/2017 08/24/2017
09/25/2017 – 10/20/2017 09/21/2017
10/23/2017 – 11/17/2017 10/19/2017
11/20/2017 – 12/15/2017 11/16/2017
01/02/2018 – 01/26/2018 01/02/2018
01/29/2018 – 01/23/2018 01/25/2018
*02/26/2018 – 03/30/2018 02/22/2018
04/02/2018 – 04/27/2018 03/29/2018
04/30/2018 – 05/25/2018 04/26/2018
05/29/2018 – 06/22/2018 05/24/2018
*06/25/2018 – 07/27/2018 06/21/2018
07/30/2018 – 08/24/2018 07/26/2018
08/27/2018 – 09/21/2018 08/23/2018
09/24/2018 – 10/19/2018 09/20/2018
10/22/2018 – 11/16/2018 10/18/2018
11/19/2018 – 12/14/2018 11/15/2018
เทอมที่มีเครื่องหมาย " * " จะมีวันหยุดช่วงเทศกาลนานหนึ่งสัปดาห์

วันหยุดช่วงเทศกาล

PELA จะปิดการเรียนการสอนในช่วงวันหยุดและเทศกาลต่อไปนี้:

Martin Luther King, Jr. Day 01/16/2017
Presidents' Day 02/19/2017
ปิดเทอมช่วงฤดูใบไม้ผลิ 03/18/2017 - 03/26/2017
Memorial Day 05/29/2017
Independence Day 07/04/2017
ปิดเทอมช่วงฤดูร้อน 07/15/2017 - 07/23/2017
Labor Day 09/04/2017
Columbus Day 10/09/2017
วันหยุดช่วงเทศกาล Thanksgiving 11/23/2017 - 11/26/2017
ปิดเทอมช่วงฤดูหนาว 12/16/2017 - 01/07/2018
Martin Luther King, Jr. Day 01/15/2018
Presidents' Day 02/19/2018
ปิดเทอมช่วงฤดูใบไม้ผลิ 03/17/2018 - 03/25/2018
Memorial Day 05/28/2018
Independence Day 07/04/2018
ปิดเทอมช่วงฤดูร้อน 07/14/2018 - 07/22/2018
Labor Day 09/03/2018
Columbus Day 10/08/2018
วันหยุดช่วงเทศกาล Thanksgiving 11/22/2018 - 11/25/2018
ปิดเทอมช่วงฤดูหนาว 12/15/2018 - 01/06/2019

PELA ปิดการเรียนการสอนในวันหยุดราชการทุกวัน ยกเว้นวันทหารผ่านศึก (Veterans Day)

หลักสูตร ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ตรงกับความต้องการของฉันเป็นอย่างมาก อาจารย์ทุกคนหลงใหลในการสอนและฉันมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมากที่ PELA ที่ PELA ฉันรู้สึกว่าฉันก้าวหน้าขึ้นไปในทุกวัน ไวยกรณ์ไม่ได้เป็นฝันร้ายอีกต่อไป!
จิโป ไต้หวันจิโป ไต้หวัน

คุณพร้อมหรือยังคะ

ถ้าคุณมีคำถาม