หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นเน้นที่การสร้างทักษะภาษาอังกฤษแต่ละทักษะ และภาษาอังกฤษโดยรวมเพื่อการสื่อสาร class3

ประโยชน์ของหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น

 • พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการสนทนาภาษาอังกฤษของคุณอย่างรวดเร็ว
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษขั้นสูงได้ในเวลาอันสั้น
 • เตรียมตัวคุณให้พร้อมสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมการทำงานหรือในมหาวิทยาลัย

20 คาบเรียนต่อสัปดาห์

 • ภาษาอังกฤษแบบเน้นทักษะ 10 ชั่วโมง
  • การอ่าน คำศัพท์ และการออกเสียง
  • การเขียน
  • การฟังและการพูด
 • วิชาทักษะการสื่อสาร 10 ชั่วโมง
  • ผสมผสานทุกทักษะ
  • ไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร

กิจกรรมประจำสัปดาห์ที่มีให้เลือก

 • การสนทนาแบบเป็นกลุ่ม (1-10 ชั่วโมง)
 • ศูนย์เรียนพิเศษ (1-6 ชั่วโมง)

ตารางหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น

วันในสัปดาห์วิชาเน้นทักษะภาษาอังกฤษวิชาทักษะการสื่อสาร
วันจันทร์การฟังและการพูด
50 นาที
การเขียนและไวยากรณ์
50 นาที
วิชาที่ผสมผสานทุกทักษะ เน้นทักษะในการสื่อสาร
100 นาที
วันอังคารการอ่าน คำศัพท์ และการออกเสียง
100 นาที
ไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร
100 นาที
วันพุธการฟังและการพูด
50 นาที
การเขียนและไวยากรณ์
50 นาที
ผสมผสานทุกทักษะ เน้นทักษะการสื่อสาร
100 นาที
วันพฤหัสบดีการอ่าน คำศัพท์ และการออกเสียง
100 นาที
ไวยากรณ์ เพื่อการสื่อสาร
100 นาที
วันศุกร์การฟังและการพูด
50 นาที
การเขียนและไวยากรณ์
50 นาที
ผสมผสานทุกทักษะ เน้นทักษะการสื่อสาร
100 นาที

แต่ละหลักสูตรมีระยะเวลานาน 4 สัปดาห์
เลือกเรียนในช่วงเช้า (9:00 - 12:50 น.) หรือช่วงบ่าย (13:00 - 16:50 น.) โดยนักเรียนปัจจุบันสามารถเลือกคาบเรียนแบบผสมระหว่างช่วงเช้าและช่วงบ่ายได้ด้วย

ฉันชอบชั้นเรียน ทักษะรวม เพราะว่า สนุก และเราได้พูดคุย พูดคุย และพูดคุยในหัวข้อต่างๆ ตลอดเวลา ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก
ฟรองเซล สวิสเซอร์แลนด์ฟรองเซล สวิสเซอร์แลนด์

เพิ่มการเตรียมการสอบและการอาสาสมัครเข้าในหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นของคุณ

คุณพร้อมหรือยังคะ

ถ้าคุณมีคำถาม