ค่าเล่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ

PELA มีหลักสูตรและวิชาเรียนภาษาอังกฤษคุณภาพสูงในราคาที่ไม่แพง

ถ้าคุณชำระค่าเล่าเรียน 2 เทอมขึ้นไปพร้อมกันในครั้งเดียว คุณจะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียน 5%!

ค่าเล่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ดอลลาร์สหรัฐ
Show currencies in:
Powered by the WordCurrency plugin. Yahoo! Finance for the rates.

ค่าธรรมเนียมการสมัครของโรงเรียน


$45

ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น
ภาคเรียนยาว 4 สัปดาห์
$925
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
ภาคเรียนยาว 4 สัปด์าห์
$925
+ ค่าหนังสือ $75 (จ่ายครั้งเดียว)
+ ค่าหนังสือ (จ่ายครั้งเดียว)
ภาษาอังกฤษแบบกึ่งเข้มข้น
ภาคเรียนยาว 4 สัปดาห์
$875

นักเรียนจะต้องชำระค่าเล่าเรียนในวันที่สอบจัดระดับและวันปฐมนิเทศของโรงเรียน
นักเรียนจะต้องชำระค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนก่อนที่จะได้รับตารางเรียน
ถ้ายังไม่ได้ชำระค่าเล่าเรียนก่อนเปิดเทอมใหม่ อาจจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้า

เพิ่มการเตรียมสอบและการอาสาสมัครเข้าในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาของคุณ!

วิชาเตรียมสอบและอาสาสมัคร ดอลลาร์สหรัฐ
Show currencies in:
Powered by the WordCurrency plugin. Yahoo! Finance for the rates.
เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEFL
ภาคเรียนยาว 4 สัปดาห์
+ $125
+ ค่าหนังสือ $30 (จ่ายครั้งเดียว)
+ ค่าหนังสือ (จ่ายครั้งเดียว)
เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ IELTS
ภาคเรียนยาว 4 สัปดาห์
+ $125
+ ค่าหนังสือ $35 (จ่ายครั้งเดียว)
+ ค่าหนังสือ (จ่ายครั้งเดียว)
เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEIC
ภาคเรียนยาว 4 สัปดาห์
+ $125
+ ค่าหนังสือ $35 (จ่ายครั้งเดียว)
+ ค่าหนังสือ (จ่ายครั้งเดียว)
วิชาอาสาสมัคร
ภาคเรียนยาว 4 สัปดาห์
+ $25

วิธีชำระเงิน

ติดต่อ PELA เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับวิธีชำระเงินโดยใช้วิธีการชำระเงินต่อไปนี้

  • เงินสด
  • เช็ค
  • บัตรเครดิต
  • ธนาณัติ
  • เช็คเดินทางต่างประเทศ
  • โอนเงินผ่านธนาคาร
  • ชำระเงินออนไลน์

การเป็นอาสาสมัครในโรงเรียนนานาชาติอเมริกันฝรั่งเศส และช่วยให้ผู้คนในการเรียนภาษาเสปนเป็นเรื่องที่สนุก ฉันรู้สึกดี เพราะว่าฉันสามารถเรียนและฝึกฝนภาษาอังกฤษได้พร้อมไปกับการที่ฉันสอนภาษาเสปนแก่พวกเขา
รีเบคกา คอสตาริการีเบคกา คอสตาริกา

คุณพร้อมหรือยังคะ

ถ้าคุณมีคำถาม