หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEFL

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาเรียน

เพิ่มทักษะในการสอบ TOEFL ของคุณด้วยกลยุทธ์ในการทำข้อสอบที่เป็นเอกลักษณ์ของ PELA  เรียบเรียงคำตอบในการสอบพูดและเขียน TOEFL ให้ดีขึ้นและได้คะแนนที่คุณต้องการ!

    comments