Testimonial Categories Archives: TOEFL Class_TH

ฟรองซัว ฝรั่งเศส

ในชั้นเรียนฉันเรียนรู้วิธีการเข้ามหาวิทยาลัย อาจารย์ให้คำแนะนำแก่ฉันในการสอบ TOEFL ชั้นเรียนของฉันมีส่วนช่วยพัฒนาการพูดและการฟังของฉันได้จริงๆ

Continue Reading

อันยา รัสเซีย

ฉันอาจจะสอบไม่ผ่านถ้าไม่ได้เรียนชั้นเรียน TOEFL นี้ ชัวร์! วิธีการที่อาจารย์สอน TOEFL เป็นวิธีการบริหารสมองที่ดีและช่วยฉันในชั้นเรียนในมหาวิทยาลัย มีประโยชน์มาก!

Continue Reading

รูอิ ญี่ปุ่น

ฉันชอบสไตล์การสอนทุกอย่างของอาจารย์สอน TOEFL ของฉัน! เขารู้วิธีการที่เยี่ยมยอดในการสอน TOEFL หากว่าฉันไม่เข้าใจเนื้อหาได้ทั้งหมด เขาก็จะอธิบายให้ฉันฟังใหม่อีกครั้ง….ซึ่งมันทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้น

Continue Reading

ฮิโรโกะ ญี่ปุ่น

ฉันชอบชั้นเรียน TOEFL มากๆ อาจารย์สอนพวกเราด้วยวิธีมากมายที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ และอาจารย์ยังสร้างบรรยากาศที่น่าเรียนภายในชั้นเรียนด้วย เขาเป็นอาจารย์สอน TOEFL ที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยเรียนมา

Continue Reading
  • หมวดหมู่
    • ไม่มีหมวดหมู่
  • FREE English Lesson!

    Get a FREE English Lesson!

    Get a FREE English Lesson!