ใบสมัครออนไลน์ของ Portland English Language Academy

ใบสมัครของ PELA (โปรดใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ)

ใช่  ไม่ใช่ 
คุณพร้อมหรือยังคะ

ถ้าคุณมีคำถาม